Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Accepteer je dez cookies?

 
Academische basisschool
Utrecht - Amersfoort

Samenwerking 1.0

Dit leerteam bestaat uit een grote groep, te weten de oorspronkelijke pioniers van de Academische Basisschool Utrecht-Amersfoort, en een nieuw aangehaakte groep van deelnemers uit de besturen binnen de Opleidingsraad. Er zijn binnen thema 0: Academische Opleidingsschool Utrecht-Amersfoort 15 schoolopleiders en 4-6 instituutsopleiders, 2 coördinatoren + een coördinator WPL ITT.

De schoolopleiders en de onderzoekers maakten deel uit van een 'proeftuin voor de ontwikkeling van een ‘werkplekcurriculum’. Zij gaan nu samenwerken met de deelnemers aan thema 1: Algemene samenwerking, en gaan met de 29 schoolopleiders, 6 instituutsopleiders en 4 coördinatoren leerteams vormen.


Inhoudelijke leerteams binnen de themagroep ‘algemene samenwerking’

Binnen het thema algemene samenwerking is de eerste fase studiejaar 2014-2015 vooral gebruikt om binnen leerteams te overleggen over het samen opleiden van leraren. Deze leerteams waren open van aard en representeerden verschillende ontwikkelingsstadia van het opleiden in school (beginnend tot ervaren). De beginnende scholen richtten zich vooral op het opzetten van opleiden in school in de eigen organisatie, terwijl ervaren scholen zich meer richtten op beleid op stichtingsniveau. In de tweede fase van het project zal gestart worden met het werken met inhoudelijke leerteams waarin schoolopleiders van verschillende stichtingen en instituutsopleiders binnen een gekozen thema producten of interventies ontwerpen en uitproberen. Na een evaluatie wordt een product opgeleverd met een advies over implementatie van het ontwerp of de interventie binnen de samenwerking. De laatste fase van het project wordt bedeed aan de daadwerkelijke implementatie van de opbrengsten binnen alle aangesloten opleidingsscholen Op grond van eerdere inventarisaties en gesprekken binnen de themagroep zijn inhoudelijke thema’s geformuleerd die wij belangrijk vinden en die wij in leerteams gaan uitwerken. Deze worden hieronder kort toegelicht. Ook is een planning (opbouw) gemaakt van de activiteiten binnen het leerteam. Voor meer informatie over de onderwerpen van de leerteams en de werkwijze: lees verder

© 2008 Academische basisschool Amersfoort Utrecht