Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Accepteer je dez cookies?

 
Academische basisschool
Utrecht - Amersfoort

ouderbetrokkenheid en pesten

Dit leerteam bestaat uit 8 schoolopleiders, 2 instituutsopleiders en 2 coördinatoren. Zij zijn bezig met een inventarisatie rondom ouderbetrokkenheid en pedagogisch klimaat. Ze gaan zich in eerste instantie richten op de leerkrachtvaardigheden t.a.v. deze onderwerpen. Wat leren studenten op de opleiding, en wat in de praktijk? Dit wordt doorgetrokken naar de inductiefase.


oktober 2015

 

De begeleiding en professionalisering van startende leerkrachten op het gebied van pesten en ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs en de aansluiting op het initïele Pabo. programma. Het gaat met name om het ontwikkelen van een doorgaande lijn in de begeleiding in het werkveld en in onderdelen van het curriculum op de Pabo.


De themagroep pesten en ouderbetrokkenheid bestaat uit elf leden. De taken zijn als volgt verdeeld: twee themacoördinatoren, twee docenten van de opleiding en negen leden uit het werkveld.

 

Doelstellingen voor thema 4 zijn:

 

1. Versterking van de samenwerkingsstructuur tussen scholen en opleiding.
2. Het in kaart brengen van de diverse pedagogisch aanpakken per schoolbestuur.
3. Wat onder twee staat, vergelijken met hetgeen bekend is over effectieve pedagogische trajecten.
4. Waar nodig voorstellen doen aan de schoolbesturen om de verschillende aanpakken aan te scherpen.
5. Curriculumonderdelen ontwikkelen voor de thema’s ouderbetrokkenheid en pesten.


Het afgelopen schooljaar 2014-2015 heeft het leerteam zich vooral gericht op het inventariseren van activiteiten op de diverse scholen op het gebied van ouderbetrokkenheid en pesten. Daarnaast hebben we de activiteiten op het gebied van studentbegeleiding op de werkplek geïnventariseerd. De aanpakken hebben we vergeleken met bewezen effectieve pedagogische visies, onder andere ouderbetrokkenheid 3.0. De activiteiten en aanpakken zijn in het leerteam met elkaar uitgewisseld. Verder is een eerste aanzet gemaakt voor curriculumontwikkeling op het gebied van ouderbetrokkenheid. Deze ontwikkeling is in een groeidocument gezet in de vorm van matrices waarin een onderverdeling gemaakt is per studiejaar, per rol en per activiteit. We zijn nu begonnen een pilot uit te zetten binnen de betrokken scholen.

© 2008 Academische basisschool Amersfoort Utrecht