Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Accepteer je dez cookies?

 
Academische basisschool
Utrecht - Amersfoort

Samenwerking opleiding en scholen

HU logo

 

 

KSU en KPOA zoeken contact met besturen die academische basisscholen proberen vorm te geven. Naast reguliere netwerken waarin zij kennisdelen met andere besturen zien KSU en KPOA inhoudelijke en strategische meerwaarde om kennis en kunde te bundelen. Een bestuurlijk netwerk van academische basisscholen is daarbij een reële optie.


Samenwerking Opleiding en scholen subsidie aanvraag 2013-2016

Opleidingsschool Utrecht Amersfoort

Hogeschool Utrecht Instituut Theo Thijssen en de schoolbesturen die deelnemen aan de Opleidingsraad doen deze aanvraag voor subsidie om de samenwerking een flinke impuls te geven. Als onderlegger voor deze samenwerking gebruiken wij de de positieve ervaringen die zijn opgedaan binnen de Academische Basisschool Utrecht-Amersfoort (AOS). Het partnerschap van de AOS bestaat uit de opleiding (HU-ITT) en twee schoolbesturen (KSU & KPOA) die dit met eerder verkregen subsidie hebben kunnen realiseren. Met deze aanvraag willen wij de samenwerking verbreden  en verdiepen.


Samenwerkingsmodel (klik op het plaatje om te vergroten)

 

  • Samenwerkingsmodel

In elk thema worden als basis van samenwerking op diverse niveaus leerteams geformeerd. Dit kan een leerteam zijn van schoolopleiders en instituutsopleiders, kartrekkers onderzoek (school) en onderzoeksdocenten (opleiding), maar ook een leerteam op schoolniveau met de schoolopleider en de praktijkopleiders, also ok een leerteam van instituutsopleiders met een universitair docent of een lector van het kenniscentrum.
Afhankelijk van het thema kan dit één leerteam zijn, of meerdere teams. In het huidige Academieteam Academische Opleidingsschool (AOS)  zijn de ervaringen met de leerteams op drie niveaus positief. Door de investering in leerteams wordt verder gewerkt aan een duurzame basis voor schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling van docenten die tevens een krachtige leeromgeving voor leraren in opleiding vormt. De kracht van de leerteams ligt voor een belangrijk deel in de integratie van theoretische kennis en praktijkkennis.

Samenwerkingsverband Opleidingsraad Utrecht Amersfoort - Convenant Academische basisschool tripartiete overeenkomst

 

Samenwerkingsverband Opleidingsraad Utrecht Amersfoort - Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsraad

© 2008 Academische basisschool Amersfoort Utrecht