Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Accepteer je dez cookies?

 
Academische basisschool
Utrecht - Amersfoort

Praktijkonderzoek

In de vijf academische basisscholen in Utrecht en Amersfoort neemt onderzoek een belangrijke plaats in. Allereerst gaat het om het leren verrichten van kwalitatief onderzoek. Daarnaast vindt daadwerkelijk onderzoek plaats. Het schoolplan en de schoolontwikkeling is de basis voor de praktijkgerichte onderzoeksvragen waaraan studenten en leerkrachtonderzoekers gezamenlijk werken. Studenten die praktijkgericht onderzoek doen worden hierin begeleid door de kartrekker onderzoek van de basisschool.


Academieteam AOS

In september 2012 heeft het Academieteam zich het volgende doel gesteld:
‘Scholen leren systematisch te werken aan hun opbrengsten door het uitvoeren van interventieonderzoek’. De kartrekkers onderzoek  vormen samen met vijf docentonderzoekers, de lector geletterdheid en een onderzoeker vanuit de kenniskring geletterdheid, het Academieteam AOS.

  • foto


In elke school is een regiegroep ingericht waarin zitting hebben:
- de kartrekker onderzoek
- de onderzoeksdocent
- een directielid
- een intern begeleider (optioneel)
- een leerkrachtonderzoeker (optioneel)
De onderzoeksdocenten leren van de lector hoe systematisch te werken. De onderzoeksdocenten delen hun kennis in de regiegroep op de basisschool. De regiegroep zorgt ervoor dat de nodige data verzameld wordt in de school. Samen wordt bepaald welke interventie er nodig is om de opbrengsten te verbeteren. Hierna start de cyclus opnieuw. Het Academieteam komt drie keer per jaar bij elkaar om hun ervaringen te delen en van elkaar te leren.

 

Schema systematisch onderzoek binnen AOS-Academieteam

(klik op het plaatje voor een vergroting)

  • schemaonderzoek


Leer- en onderzoekscyclus
Artikel over praktijkonderzoek
Praktijkonderzoek
 

 

© 2008 Academische basisschool Amersfoort Utrecht