Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Accepteer je dez cookies?

 
Academische basisschool
Utrecht - Amersfoort

Lerarenopleiding Basisonderwijs HU ITT

Samen met Hogeschool Domstad hebben KSU en KPOA al vijf jaar positieve ervaring opgedaan met Professional Development Schools. Hogeschool Domstad vervulde de rol van opleidingspartner voor initiële en post hbo-trajecten (o.a. Magistrum managementtrajecten). Hogeschool Domstad speelde met haar minoren in op kwalitatieve personeelsbehoeften bij KPOA en KSU. Vanaf 1 juli 2006 was Domstad in samenwerking met KPC Groep gestart met het lectoraat “Academische basisschool: innovatie van de lerarenopleiding als kennisdienstverlener”. De lector en de kenniskring onderzochten de randvoorwaarden waaronder kennisontwikkeling in academische basisscholen succesvol kon plaatsvinden en de consequenties voor innovatie van de kennisdienstverlening door de lerarenopleiding. 
In de kenniskring participeerden de projectleiders schoolontwikkeling vanuit de scholen.
De kenniskring ontwierp  een onderzoeksminor voor studenten. Sinds 2010 is Hogeschool Domstad gefuseerd met Hogeschool Utrecht Instituut Theo Thijssen.
HU ITT Amersfoort zou de rol van Hogeschool Domstad overnemen in het partnerschap van de academische opleidingsschool Utrecht-Amersfoort.

 

Lerarenopleiding Basisonderwijs HU ITT.

 

© 2008 Academische basisschool Amersfoort Utrecht