Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Accepteer je dez cookies?

 
Academische basisschool
Utrecht - Amersfoort

Masterclass Miranda Timmermans

Kwaliteiten en kansen van “in de school opleiden”


Hoe waardeer je de kwaliteit van je eigen school m.b.t. het verzorgen van onderwijs?
Welk cijfer geef je voor de kwaliteit van je eigen school m.b.t. het professionaliseren van leraren?
En hoe zit dat met de kwaliteit m.b.t. het opleiden van studenten?
Welke waardering geef je aan de kwaliteit van het onderzoeken van leerkrachten en studenten?
En wat vind je van de kwaliteit van de samenwerking van de school met de lerarenopleiding?  

Met dit mini-onderzoekje begon de masterclass van Miranda Timmermans, voor alle schoolopleiders en instituutsopleiders die samenwerken binnen het partnerschap van besturen en HU-pabo.
Het is interessant om deze vragen met elkaar te bespreken. Ieder kijkt vanuit zijn eigen perspectief; hoe zien de verschillende betrokkenen het? Wat betekent dit voor de school? En wat betekent dit voor het leren en ontwikkelen binnen de school? Het gesprek hierover is eigenlijk het allerbelangrijkst. Want daar kunnen we van leren, sámen van leren.

Er wordt veel gesproken over ‘een leven lang leren’, en dat is ook wat we willen: leraren die binnen het onderwijs blijven werken, en die zich daarbinnen blijven ontwikkelen. Blijvend leren op de werkplek, om te zorgen dat we goede leraren hebben en behouden. Dit gaat dus verder dan het opleiden van studenten, het gaat over het leren van aankomende, startende en zittende leerkrachten. Miranda spreekt van ‘in de school opleiden’. Dit is een uitnodiging voor een perspectiefwisseling: neem de werkplek als uitgangspunt van het leren. De leraar en zijn leren staat daarbij centraal. Leren in en dichtbij de hectiek van alledag en alle mogelijkheden die dat biedt. Wat is er nodig om het leren van al die leraren te bevorderen en om samen het onderwijs van de toekomst te maken? Van het instituut vraagt het een ander soort rol; het partnerschap tussen opleidingsinstituut en scholen vormt hiervoor de basis. De instituutsopleider en de schoolopleider vormen hierin de spil, om het leren op de werkplek te ondersteunen. Daarbij kunnen ieders kwaliteiten benut worden.

Dan moet je wel eerst helder hebben wat die kwaliteiten zijn. Miranda zet ons aan het werk met het nadenken over onze kwaliteiten. Waar liggen specifieke kwaliteiten van scholen, en van individuen daarbinnen? Als je weet waar je goed in bent, heb je immers een mooi uitgangspunt om mee te starten. En het is natuurlijk ook belangrijk om te weten waar je niet goed in bent, of wat er op jouw school niet kan. Dat is helemaal niet erg, maar dat betekent wel dat je als partnerschap moet zorgen dat dat elders geleerd kan worden of aan bod komt. En het vraagt helderheid over wat waar geleerd kan worden en wie daar verantwoordelijkheid voor neemt.

We gaan in groepen verder, instituutsopleiders met de schoolopleiders met wie ze samenwerken,  (voor zover mogelijk, helaas waren niet van alle netwerken beide partijen vertegenwoordigd), om vanuit de inhoud in gesprek te gaan. We kiezen een kwaliteit van een school, en werken deze uit. We bespreken leerdoelen, leerinhoud, de link met het curriculum, benodigde theorieën,  maar ook ‘hoe wordt dit op de werkplek geleerd’ en hoe ziet de voorbereiding eruit? (voorbereiding door student, opleidingsinstituut en werkplek). We raken bijna niet uitgepraat, en er is een grote mate van betrokkenheid bij alle deelnemers. Wat missen de afwezige school- en instituutsopleiders een waardevolle middag, waarin op inhoud samengewerkt wordt, in ons netwerk!
De ervaring die we hebben opgedaan, en de input die de masterclass heeft gegeven, vormt voldoende stof voor het komende jaar, en voor de netwerkbijeenkomsten op bestuursniveau. We kunnen heel veel leren, van, aan en met alle betrokkenen binnen ons partnerschap, en we hebben daarin weer een mooie stap gezet!

 

  • IMG_20171115_150648
  • IMG_20171115_152159
  • IMG_20171115_160923_BURST3
  • IMG_20171115_160947
  • IMG_20171115_161028
  • IMG_20171115_161049
  • IMG_20171115_161118
  • IMG_20171115_161124
  • IMG_20171115_161209_BURST2
  • IMG_20171115_161318

© 2008 Academische basisschool Amersfoort Utrecht