Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Accepteer je dez cookies?

 
Academische basisschool
Utrecht - Amersfoort

Doel

Waarom Academische Basisscholen?
Academische Basisscholen geven een antwoord op knelpunten in de kennisinfrastructuur:

fotoab1

 

  • Kloof opleiding-basisschoolpraktijk: de opleidingen van leraren primair onderwijs slagen er niet altijd in adequaat in te spelen op de onderwijspraktijk. Soms zijn theoretische opleidingsinhouden te gedateerd, soms te idealistisch, soms te weinig concreet en soms irrelevant voor de beroepspraktijk. Omgekeerd geldt dat leraren in de basisschoolpraktijk niet altijd op de hoogte zijn van visies en theorieën over leren en leerprocessen, soms weinig reflectief zijn ingesteld en sociaal-communicatief nog het nodige te leren kunnen hebben.fotoab2
  • Kloof basisschoolpraktijk-wetenschappelijke theorievorming: de scholen slagen er niet in hun effectieve praktijken theoretisch te onderbouwen en te onderwerpen aan kritisch evaluatief onderzoek.
    Omgekeerd lukt het onderzoekers vaak nog onvoldoende om onderzoeksterreinen en -aanpakken te kiezen die voor de gemiddelde leerkracht relevant en te begrijpen zijn.
  • Kloof opleiding - wetenschappelijke theorievorming: Het (wetenschappelijk) niveau van de pabo’s blijft een terugkerend punt van zorg. Omgekeerd leveren disciplinegestuurde wetenschappelijke onderzoekslijnen niet de kennisontwikkeling die past bij een interdisciplinaire competentiegerichte opleidingsaanpak.

 

Doel

Knelpunten

Kloof

opleiding-basisschoolpraktijk

 

Kloof

basisschoolpraktijk-wetenschappelijke theorievorming

 

Kloof

opleiding - wetenschappelijke theorievorming

© 2008 Academische basisschool Amersfoort Utrecht