Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Accepteer je dez cookies?

 
Academische basisschool
Utrecht - Amersfoort

Schoolopleiders over werkplekleren

Hoe intervisie tot praktische oplossingen kan leiden

Tijdens een intervisiebijeenkomst met derde- en vierdejaars studenten

Lees meer...

Trots!

Snel, snel, ik heb nog 10 minuten om van de ene locatie naar de andere te fietsen en ik hou écht niet van te

Lees meer...

NIEUW

Nieuw is het woord, dat steeds weer in mijn hoofd opkomt. Een nieuw schooljaar, maar in het geval van DOK12 zelfs een nieuwe school!

Lees meer...

Wij kunnen niet meer terug : Interview met Els Rats

Op 5 juni jl. had ik een zeer geanimeerd gesprek met Els Rats. Zij werkt al weer ruim 20 jaar in het onderwijs en heeft daarbinnen veel

Lees meer...

Matigheid?

Studenten begeleiden op Hof ter Weide is als een cadeautje voor me.
Ik geniet van mensen die willen groeien en zichzelf aan

Lees meer...

Functioneren als coach

“Het overleg met de coaches van de andere academische basisscholen is zeer waardevol. We leren daar van en met elkaar. Ik ben een leerkracht

Lees meer...

Intrinsieke motivatie

"Voor de studenten is het belangrijk om intrinsiek gemotiveerd te zijn. Dit is een school met een speciale visie over hoe kinderen

Lees meer...

Welbevinden van de student

“Ik ben de interne coach op de Kubus. Vorig jaar was ik ook coach voor de studenten ‘Opleiden in de school’. Vanuit mijn rol is het

Lees meer...

Intervisiebijeenkomsten

“De coachingsactiviteiten doe ik redelijk op afstand. Het functioneren in de groep wordt vooral door de mentor gevolgd en besproken met

Lees meer...

Regelmatig overleg

“Een positief aspect van de academische basisschool is de coachgroep waar ik deel van uit maak. Alle interne coaches van de betrokken scholen

Lees meer...

Rol van coach

“In eerste instantie is mijn rol als coach dat ik de studenten begeleidt, daarnaast begeleidt ik ook de mentoren. Daarnaast vervul ik op

Lees meer...

Assessmentprocedure op de Kubus

Op 17 januari 2007 werd bij onze Acbas-student Rianne van Mourik een ontwikkelassessment afgenomen door Rachèl Naron (opleider in

Lees meer...

 

© 2008 Academische basisschool Amersfoort Utrecht