Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Accepteer je dez cookies?

 
Academische basisschool
Utrecht - Amersfoort

Werkplekleren

Leren op de werkplek en opleiden in de school zijn mooie termen. Maar wat betekenen deze termen voor alle betrokkenen? Wat zijn hun verwachtingen? Welke succeservaringen doen zij op? Welke teleurstellingen komen zij tegen? Hoe kan de praktijk zo optimaal gemaakt worden? Wat vraagt een academische basisschool op dit punt van alle betrokkenen?

Studenten aan het woord

Praktijkopleiders aan het woord

Schoolopleiders aan het woord

Kartrekkers onderzoek aan het woord

 

Binnen de academische basisschool wordt gewerkt aan de opleiding van studenten, aan het doen van onderwijsonderzoek en aan onderwijsontwikkeling.

De opleiding van studenten

Studenten kunnen er voor kiezen om op een academische opleidingsschool hun stage uit te voeren. Op de academische basisscholen is er sprake van werkplekleren. Zij zijn dan 2 dagen per week aanwezig en nemen deel aan alle activiteiten die op de school plaatsvinden. Het werkplekleren vormt een belangrijk deel van het leerproces. Studenten mogen deelnemen aan werkgroepen, zijn aanwezig bij teamvergaderingen, ouderavonden en studiedagen. Zij worden daarin ondersteund en begeleid door getrainde praktijkopleiders en een opgeleide schoolopleider. Bij het uitvoeren van collectief praktijkonderzoek (samen met leerkrachtonderzoekers) krijgen ze begeleiding van de kartrekker onderzoek. De onderzoeksonderwerpen komen voort uit het beleidsplan van de school.

 

© 2008 Academische basisschool Amersfoort Utrecht