Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Accepteer je dez cookies?

 
Academische basisschool
Utrecht - Amersfoort

Conferentie Versterking Samenwerking juni 2017

“Houd deze energie vast en blijf bij elkaar in de keuken kijken”.
Dat zijn de woorden van (demissionair) minister Bussemaker. Ze nam ruim de tijd om in gesprek te gaan met het panel op de Landelijke conferentie Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen (VSLS). Deze conferentie werd gehouden in de voormalige gevangenis De Lik in Utrecht. Naast de vele successen die geboekt zijn in de afgelopen drie jaar, kwam ook naar voren dat de klus nog niet geklaard is. We moeten doorzetten en doorgaan om vast te houden wat er bereikt is door de intensieve samenwerking binnen VSLS.
Op het gebied van begeleiding van startende leraren zijn mooie stappen gezet, maar dit inductiebeleid blijft aandacht vragen en daarbij een actieve rol van de samenwerkende partners: schoolbesturen en opleidingsinstituten. Ook binnen de andere thema’s is het zaak om te borgen en te blijven samenwerken.
De middag in de Lik gaf een inkijkje in wat er binnen de verschillende partnerschappen ontwikkeld is en wat daarvan de resultaten zijn. Ieder partnerschap had een cel ingericht om zich te presenteren. Daarnaast werden er allerlei workshops, presentaties en debatten gehouden. Ook tussen partnerschappen onderling is veel samengewerkt en dit heeft onder andere geleid tot het ontwerp van de reflectietool. Een mooi instrument om de samenwerking onder de loep te leggen en met elkaar de dialoog aan te gaan.
Wij gaan in de regio Utrecht-Amersfoort nog een jaar door, want het project duurt immers vier jaar en wij hebben ons derde jaar net achter de rug. We hebben door middel van een posterpresentatie laten zien waar we aan werken en dat zag er ‘gelikt’ uit. Na de zomer gaan we aan de slag met de afronding van de onderzoeken en de implementatie van opbrengsten.
 
  • drietal
  • overzicht
  • poster
  • posters-gijs
  • tafel
  • wim

© 2008 Academische basisschool Amersfoort Utrecht