Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Accepteer je dez cookies?

 
Academische basisschool
Utrecht - Amersfoort

Bijdragen van Hof ter Weide

Onderzoek ALPO-studenten

Wij, Lieke en Leonie, studeren dit jaar af aan de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs. Dit is een Lees meer...

Hoogbegaafdheid, een uitdaging op zich

Op Hof ter Weide bestaat al een aantal jaar een plusgroep voor de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Omdat het team

Lees meer...

Onderzoek begrijpend lezen Hof ter Weide

"De nutse verwatsing van de Glipbeer" is de titel van het onderzoeksverslag dat studenten van Hof ter Weide schreven...

Lees meer...

De achtbaan die autonomie heet

Wij, Kiki Hagen, Carlinde van Wijngaarden en Margje van Muiswinkel, lopen stage op basisschool Hof ter Weide

Lees meer...

Matigheid?

Studenten begeleiden op Hof ter Weide is als een cadeautje voor me.
Ik geniet van mensen die willen groeien en zichzelf aan

Lees meer...

Leer- en onderzoekscyclus - stap 2

De onderzoeksvraag als middelpunt van het onderzoek. Na het in kaart brengen van de diverse ontwikkelbehoeften van de school en

Lees meer...

Als studenten invulling geven aan de studiedag op onze school

Even voorstellen, wij zijn 4 studenten van basisschool Hof ter Weide. Tanja Jansen, Erica Mandersloot, Mariëtte

Lees meer...

Het moet een schoolontwikkeling blijven

Enthousiaste studenten die middels hun onderzoek een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling! Wat een geweldige

Lees meer...

Intrinsieke motivatie

"Voor de studenten is het belangrijk om intrinsiek gemotiveerd te zijn. Dit is een school met een speciale visie over hoe kinderen

Lees meer...

Techniekonderwijs

“Wij zijn een school met een wat andere vorm van onderwijs dan het traditionele onderwijs. We zijn nog volop bezig om onze visie te

Lees meer...

Techniekonderwijs

“Op dit moment hebben we op onze school alles ingericht om te werken vanuit het concept van de academische basisschool. Er zijn

Lees meer...

Meerwaarde van de academische basisschool

“In mijn overtuiging is werkplekleren voor studenten een hele goede manier om het vak te leren. Opleidingsstudenten leren van de problemen

Lees meer...

Minder studenten dan verwacht

“Naar mijn idee hebben we te maken gehad met een moeizame start. De oorzaak hiervan ligt vooral bij de late toekenning van het project

Lees meer...

Betere aansluiting met pabo is gewenst

“Wij hebben voor dit traject gekozen om een betere aansluiting met de Pabo te vinden. Waar wij erg tegen a a n liepen was dat studenten op

Lees meer...

Meerwaarde van academische basisschool

“De academische basisschool is voor mij het opleiden van studenten in de praktijk op de school. Dit deden wij ook al met het traject

Lees meer...

Schoolontwikkeling en onderzoek

“We zitten op dit moment nog in de opstartfase. Aangezien we dit jaar maar 2 studenten hebben zullen we één onderdeel van de

Lees meer...

Bewuste keuze: academische basisschool

“Aanvankelijk had ik gekozen voor de Minor bewegingsonderwijs. Echter, in januari ben ik van richting veranderd en heb ik gekozen

Lees meer...

Geen klassikaal onderwijs

“Ik voel me vanuit de stageschool heel enthousiast ontvangen. Ik liep hier al stage voordat ik begon met de academische basisschool. Het

Lees meer...

Start digitaal portfolio

Op een vrijdagmorgen was het zover, ik zou een groepje kinderen wegwijs maken in hun digitaal portfolio. Er was al een heel traject aan

Lees meer...

 

© 2008 Academische basisschool Amersfoort Utrecht