Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Accepteer je dez cookies?

 
Academische basisschool
Utrecht - Amersfoort

Hof ter Weide

Hof ter Weide in Utrecht is een school met het vernieuwde leerconcept "Met kinderen leren". De school werkt met met homogene groepen, waarbinnen de leerlingen in de ochtend werken aan de basisvakken, zoals taal en rekenen. In de middagen wordt er, zomogelijk groepsdoorbrekend, gewerkt aan IPC. Hierbij worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, biologie, creatieve vakken, bewegingsonderwijs, internationalisering en burgerschap geïntegreerd aangeboden in projectvorm. Een belangrijk leerdoel op Hof ter Weide is het ‘leren’ leren. Kinderen leren bij ons doelen stellen, plannen, keuzes maken, zelfstandig informatie zoeken en verwerken en terugblikken op wat ze nu eigenlijk geleerd hebben.

 

 

Het schoolteam van Hof ter Weide heeft als schoolontwikkelings- en professionaliseringsagenda:

 

• Het borgen van ons onderwijsconcept met als speerpunt het losser laten van de methode en het werken met eigen leerdoelen/gekaderde keuzevrijheid;
• Ontwikkelen van visie op kleuteronderwijs;
• Ontwikkelen van visie op talentontwikkeling;
• Verbeteren van ons spellingonderwijsfoto htw dsc04450

Schoolbestuur

KSU

Betrokkenen in de school

Schoolleider: Tilly Melissen

Kartrekker onderzoek: Elisabeth Janse

Schoolopleider: Laura van de Kooy

 

Website school

http://www.ksu-hofterweide.nl

 

Webcolumns Hof ter Weide Kader

 

Webcolumns

De medewerkers en studenten van Hof ter Weide schrijven regelmatig over hun ervaringen als deelnemers aan de academische basisschool.
Lees hun bijdragen

© 2008 Academische basisschool Amersfoort Utrecht