Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Accepteer je dez cookies?

 
Academische basisschool
Utrecht - Amersfoort

Bijdragen van De Tafelronde

School in het donker

Ik trek mijn jas aan, stap de deur uit en loop de normale route naar mijn stageschool. Één verschil met anders:  Lees meer...

Zelfverantwoordelijk leren: waar staat de Tafelronde nu?

Op de Tafelronde is Zelfverantwoordelijk Leren al enige jaren onderwerp van gesprek en onderzoek. Er is Lees meer...

Het verband tussen leerkrachtgedrag en pedagogisch klimaat

Bachelorthesis ALPO-studenten: Een onderzoek naar het verband tussen het leerkrachtgedrag en het pedagogisch klimaat in de klas.

In dit artikel wordt een onderzoek besch Lees meer...

Academieteam AOS een jaar op dreef

Academieteam AOS een jaar op dreef. Lees meer...

KIJK!

Inmiddels is het alweer een tijdje 2012 en zitten we zelfs al in de maand februari.
Toen ik in september wist waar ik onderzoek naar ging doen, had ik verwacht

Lees meer...

Vrijdag de 13e... voor iedereen een rotdag maar voor mij een feest!

...voor iedereen een rotdag, maar voor mij een feest! Tijdens de intervisie...

Lees meer...

Academische basisschool op het Veloncongres

Op maandag 14 maart jongstleden zijn wij met een afvaardiging van de Academische

Lees meer...

Trots!

Snel, snel, ik heb nog 10 minuten om van de ene locatie naar de andere te fietsen en ik hou écht niet van te

Lees meer...

Leerkrachtonderzoekers in de praktijk

Binnen de Tafelronde is het doen van praktijkonderzoek al een aantal jaren een

Lees meer...

“De vanzelfsprekendheid moet uit het onderwijs”

Jos Houtveen is directeur en onderwijskundig leider op de Tafelronde. Hij begeleidt studenten in het onderzoek dat ze uitvoeren op de

Lees meer...

Leerkrachten doen al veel aan onderzoek! -

Anouk van Ginkel werkt voor het tweede jaar als leerkracht op de Tafelronde in groep 3. Daarvoor was ze twee jaar op deze school werkzaam als

Lees meer...

"Speciale kinderen zijn gewoon, zoals gewone kinderen speciaal zijn"

Wij (Debby en Nicolet) lopen vanaf september 2009 stage op

Lees meer...

De Tafelronde start het nieuwe schooljaar

De startvergadering in de laatste vakantieweek is altijd weer bijzonder. Fijn om iedereen weer te zien na een aantal weken rust. Iedereen is

Lees meer...

Leer- en onderzoekscyclus - stap 4

Informatie verzamelen op de Tafelronde in Amersfoort. Waar gaat het onderzoek over? Wij (Tanja & Miranda) lopen

Lees meer...

Leer- en onderzoekscyclus - stap 3

Vele wegen naar Rome : welke onderzoeksinstrumenten? Onderzoek op de Tafelronde De hoofdvraag zoals die op dit

Lees meer...

Betrokkenheid bij de academische basisschool student

Als mentor merk ik dat de academische basisschoolstudent door deze manier van opleiden meer betrokken is bij de klas en het team. De

Lees meer...

Onze visie komt in beeld…

Dit schooljaar hebben we als school een stuk visie willen bepalen. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van het scenariospel van KPC Groep. Het

Lees meer...

Pannenkoekenrestaurant “Lekker”, een start die smaakt naar meer…

Betekenisvol lees-schrijfonderwijs in groep 3. Een pannenkoekenrestaurant, dat leek de kinderen een geweldig idee! De

Lees meer...

Fijn zo'n project!

Fijn zo'n project! Dat onze school midden in de maatschappij staat wisten we al, ingeklemd tussen een (bijna ex-) coffeeshop en een

Lees meer...

Functioneren als coach

“Het overleg met de coaches van de andere academische basisscholen is zeer waardevol. We leren daar van en met elkaar. Ik ben een leerkracht

Lees meer...

Werving van studenten

“Het papieren karakter van de academische basisschool is aan het verdwijnen; het wordt nu iets wat in de praktijk zichtbaar wordt. Wel

Lees meer...

Intervisiebijeenkomsten

“De coachingsactiviteiten doe ik redelijk op afstand. Het functioneren in de groep wordt vooral door de mentor gevolgd en besproken met

Lees meer...

Eerste analyse van huidige situatie

“Mijn rol is de kartrekker van de academische basisschool op onze school. Hiervoor woon ik ook de Kenniskring van de academische

Lees meer...

Beginsituatie in beeld brengen

“We leren in een vrij korte periode om te onderzoeken, aangezien we in juni dit onderzoek afgerond willen hebben. We zijn het onderzoek

Lees meer...

Academische school is teambeleid

“We hebben als school al 5 jaar meegedaan met ‘opleiden in de school’ met Hogeschool Domstad. Het besluit om als school een academische

Lees meer...

Meerwaarde onderzoek voor schoolontwikkeling

“Studenten zijn bij de academische basisschool op een andere manier bezig met de opleiding. Ze krijgen meer zicht op wat het betekent om in

Lees meer...

Eigen leervragen

“Momenteel loop ik stage in groep 1 / 2. Waar ik volgend jaar ga stagelopen is nog niet bekend. Tijdens de stage werk ik telkens aan

Lees meer...

Het biedt extra uitdaging

“Ik heb gekozen voor het traject van de academische basisschool omdat het reguliere traject me onvoldoende uitdaging bood. Ik verwacht dat

Lees meer...

Waar staan we nu echt in onze schoolontwikkeling?

Een mooie leerervaring was dat het team het idee had al ver te zijn in de scenario’s waar we graag willen uitkomen (onze visie). De

Lees meer...

Zo, dat ging als een trein : over ontwikkelingsgericht onderwijs

Een ouderavond is altijd veel werk, zeker wanneer je ouders wil laten warmlopen voor je onderwijskundige ontwikkeling. We hebben gekozen om

Lees meer...

 

© 2008 Academische basisschool Amersfoort Utrecht