Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Accepteer je dez cookies?

 
Academische basisschool
Utrecht - Amersfoort

Bijdragen van De Kubus

Een schat aan woorden - januari 2010

Wij zijn Sabrina en Nadine en wij lopen stage op basisschool de Kubus. De Kubus is een onderwijskansenschool in het Soesterkwartier in

Lees meer...

Onderzoek door eerstejaars ALBO-studenten op de Kubus - januari 2010

Jasmijn Valkenburg, ALBO-student op de Kubus in Amersfoort, schrijft

Lees meer...

Onderzoek met feeling in de praktijk

Op dit moment zijn er vier academische basisschoolstudenten. Zij werken in een tweetal aan een onderzoeksthematiek. Twee studenten

Lees meer...

Op volle koers

De schoolontwikkeling is nu meer gefocused. Alle leerkrachten weten op welke gebieden er ontwikkeld wordt. Met het team is afgesproken wat Lees meer...

Leerkrachtonderzoekers

De leerkrachten hebben de schoolontwikkelingstaak gesteld. De onderzoeksvraag is daaraan gekoppeld. De onderzoeksvraag is op deze manier

Lees meer...

Onderzoek relevant voor de school

Het doen van onderzoek is behoorlijk complex. Onderzoek doen kost veel tijd. Het kost vaak meer tijd dan verwacht. De school moet

Lees meer...

Studenten begeleiden in de academische basisschool

De mentor begeleidt de student bij de dagelijkse gang van zaken in zijn/haar klas. Arjenne is mentor op de Kubus. “Het gedachtegoed van de

Lees meer...

Samen met de student aan de slag met schoolontwikkeling

Het thematisch onderwijs is een van de ontwikkelpunten op onze school. Echter, ik keek er best wel tegen op om daar mee aan de slag te

Lees meer...

Onderzoek doen

Het afgelopen halfjaar heb ik samen met Jolien gewerkt aan het onderzoek over thematisch werken. De onderzoeksvraag die wij daarbij

Lees meer...

Tijd voor bezinning

Toen we van start gingen met de academische basisschool hadden we het idee dat we voor de schoolontwikkeling een nieuw

Lees meer...

Hoe is het om academische basisschool te worden?

We zijn nu krap een jaar aan de slag met de academische basisschool. We beginnen nu het gevoel te krijgen enigszins grip te krijgen op wat

Lees meer...

Dit is ook de Kubus: Hartstocht

Ràchel Naron heeft als kartrekker binnen de dieptepilot ook haar taak als leerkracht. Het stimuleren van de ontwikkeling van

Lees meer...

Formuleren van de onderzoeksvraag lastig

Binnen het invoeren van de taalmethode Taaljournaal is een student aan de slag om te onderzoeken in hoeverre de theorie van Verhallen (Met

Lees meer...

Pro-actieve student

“Helaas hebben we op dit moment maar één student. We hadden graag meer studenten gehad in het kader van de academische

Lees meer...

Welbevinden van de student

“Ik ben de interne coach op de Kubus. Vorig jaar was ik ook coach voor de studenten ‘Opleiden in de school’. Vanuit mijn rol is het

Lees meer...

Thematisch werken en woordenschatontwikkeling

“Mijn rol binnen de academische school is de kartrekker voor het innovatietraject op onze school, de Kubus. Ik bewaak de

Lees meer...

Denkvoorkeuren

“Naar aanleiding van een Kenniskring-bijeenkomst hebben we binnen het team de denkvoorkeurentest van Ned Herrmann gedaan en met elkaar

Lees meer...

Onderzoek naar het thematisch zaakvakonderwijs

“Op het moment dat ik aan het traject van de academische basisschool begon, had ik geen specifieke verwachtingen. Ik verwacht nu dat het

Lees meer...

Intensief traject

“ Het traject van de academische basisschool ervaren we als intensief. De kwaliteitseisen zijn hoger dan verwacht. De extra middelen hebben

Lees meer...

De Kenniskring

“Ongeveer eens in de zes weken hebben we een Kenniskring. is een bijeenkomst met alle partijen. Van elke school komt de directie en de

Lees meer...

Regelmatig overleg

“Een positief aspect van de academische basisschool is de coachgroep waar ik deel van uit maak. Alle interne coaches van de betrokken scholen

Lees meer...

Onderzoeksvaardigheden van de student

“Een nieuw aspect voor de studenten in dit traject is dat ze zelf gaan onderzoeken en daarbij zelf hun eigen onderzoeksvraag gaan

Lees meer...

Drie dagen op de stageschool

“Ik kom van een andere pabo af. Toen ik op de Hogeschool Domstad begon heb ik met iemand van de Pabo gesproken over de

Lees meer...

Assessmentprocedure op de Kubus

Op 17 januari 2007 werd bij onze Acbas-student Rianne van Mourik een ontwikkelassessment afgenomen door Rachèl Naron (opleider in

Lees meer...

Schoolontwikkelingsjournaal van de Kubus : over thematisch werken

Wat een oude boeken! Er klopt niets meer van! Hier kan ik niets meer mee in mijn lessen. Weet je wat, ik verzamel zelf samen met de kinderen

Lees meer...

Thematisch zaakvakonderwijs 2

We zijn met de hele school aan de slag om het thematisch zaakvakonderwijs te realiseren. Daarbinnen willen we woordenschatonderwijs

Lees meer...

Thematisch zaakvakonderwijs op de Kubus

Groep 3 werkt aan het thema eten en drinken. Joepie, we gaan pannenkoeken bakken! ‘Waarom gaan we pannenkoeken bakken, juf? Is

Lees meer...

 

© 2008 Academische basisschool Amersfoort Utrecht