Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Accepteer je dez cookies?

 
Academische basisschool
Utrecht - Amersfoort

Academische basisschool

IMG 0277 2.studentDe academische basisschool is een school die schoolontwikkeling en innovatie verbindt met praktijkonderzoek, de scholing en het opleiden op de werkplek van (nieuw) personeel. Net als academische ziekenhuizen in de gezondheidszorg zijn academische basisscholen in de branche primair onderwijs belangrijke kennisknooppunten.
Academische basisscholen vormen voor het onderwijsveld centra voor onderwijsinnovatie en strategische personeelsontwikkeling. In academische basisscholen krijgt de samenwerking tussen werkveld, beroepsopleidingen, universiteiten en andere kenniscentra structureel vorm.

Doel

Rol schoolbestuur

De afgelopen jaren zijn door de overheid steeds meer verantwoordelijkheden in het primair onderwijs gedecentraliseerd naar de schoolbesturen. Door deregulering, schaalvergroting, inrichting van professionele bovenschoolse structuren en lump sum financiering zijn schoolbesturen steeds meer in staat strategisch beleid te ontwikkelen.

Strategische vragen

Deze besturen zoeken antwoorden op vragen als ‘Wat is het beste onderwijs voor de kinderen in ons voedingsgebied? Hoe hangt dit samen met andere terreinen van jeugdbeleid? Hoe draagt dit bij aan onze kennissamenleving? Welke bekwaamheden vraagt dit van onderwijspersoneel? Hoe mobiliseren en verwerven teamleden deze bekwaamheden? Welke partners zijn voor het bereiken van onze doelstellingen interessant?’. Academische basisscholen kunnen concrete bouwstenen aanreiken voor de beantwoording van zulke strategische vragen.

Hoekstenen

 

Academische basisschool

Wat is het

De academische basisschool verbindt:

  • schoolontwikkeling en innovatie
  • opleiding en scholing op de werkplek
  • praktijkonderzoek

© 2008 Academische basisschool Amersfoort Utrecht